Autoliquidació, model MD-102

Les entitats subministradores d'aigua hauran d'ingressar el Cànon de Sanejament percebut dels seus abonats per mitjà de l'imprés d'Autoliquidació, model MD-102. Les entitats subministradores d'aigua hauran d'omplir un imprés per cada municipi subministrat.