Definició d´estructures en suport informàtic

Instruccions generals

MD-101

Les entitats subministradores tenen obligació de presentar el MD-101 en suport informàtic quan hagen facturat durant l'any anterior un volum superior al milió de m3.

MD-101

MD-100

Les entitats subministradores tenen obligació de presentar el MD-100 en suport informàtic quan hagen facturat durant l'any anterior un volum superior al milió de m3.

MD-401

Les entitats subministradores tenen obligació de presentar el MD-401 en suport informàtic quan hagen facturat durant l'any anterior un volum superior al milió de m3 o es relacionen més de 50 rebuts.

Relació Detallada de Facturació

Esta declaració és d'obligada presentació en suport informàtic.