Resultats de funcionament

Els resultats anuals de funcionament de les depuradores de la Comunitat Valenciana es poden consultar en els enllaces següents:

Dimensions

Any Num  instal·lacions   Càrrega tractada  (miles eh) Volum tractat
(hm³)
DBO entrada (mg/l) DBO eixida (mg/l) Rendiment DBO5
(%)
Energia consumida (GWh) Llots
(miles t)
2011   460  5 963   474   325   10   95   197   406
2012   458  6 127   450   326   10   96   179   371
2013   462  6 009   442   329   9   96   175   357
2014   466  5 924   420   336   8   96   173   360
2015   478  5 807   431   315   9   95   171   365
2016   482  5 936   421   320   9   96   163   368
2017   483  6 185   455   312   10   95   165   375
2018   485  5 613   443   287   10   95   167   373
2019   485  5 843   446   301   10   95   167   384
2020   484  5 186   464   272   9   94   158   357
2021   486  5 262   453   287   8   95   119   361
2022   487  5 050   483   247   8   93   157   353

Estos resultats són fruit de les labors de vigilància i control del funcionament de les instal·lacions de sanejament a través del control analític tant en la línia d'aigua com la de fang.

El pla d'anàlisi en la línia d'aigua que tenim establit depén de la capacitat màxima de tractament d'acord amb la taula adjunta:

Pla d'anàlisi

Càrrega màxima (he)

Núm. mostres/any

Tipus A

≥ 50.000

24

Tipus B

10.000 – 49.999

12

Tipus C

2.000 – 9.999

6 (a)

Tipus D

2.000 – 9.999

12 (a)

Tipus E

< 2.000

4

(a)  6 mostres a l'any, si l'any anterior va complir Directiva (TIPUS C)

12 mostres a l'any, si l'any anterior no va complir Directiva (TIPUS D)

12 mostres el primer any (TIPUS D)

Si una de les 6 mostres és no conforme, el següent any es prenen 12 (TIPUS D)

Aquest pla d'anàlisi pot variar en funció de les necessitats que tinga aquesta Entitat.