ACTUACIÓ PO FEDER CV 2014-2020 - EDAR VILLENA

OBRES DE REFORMA DE L'E.D.A.R. DE VILLENA (ALACANT) I TRACTAMENT TERCIARI

Villena - Codi d'actuació: 060201_01_NO_A

Objectiu Temàtic 6: conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

Massa d'aigua beneficiada: Serra del Castellar ES080MSBT080.173

Població servida: Beneixama, el Camp de Mirra, Cañada i Villena

L'objectiu perseguit amb l'actuació cofinançada per la Unió Europea és millorar l'estat de les aigües i la gestió dels recursos hídrics europeus.

En quin han consistit les obres de reforma?

S'ha renovat tota la línia de tractament amb la construcció de:

- Un nou pretractament: ací s'elimina la contaminació no dissolta en l'aigua residual, és a dir, elements sòlids com poden ser les tovalloletes. Això s'aconsegueix mitjançant dos tamisats (reixes), i un procés de desarenament i desgreixat, que separen l'arena d'una banda i el greix per un altre.

- Dos reactors biològics: són el principal punt del procés de depuració, i en ells existeixen uns microorganismes que degraden la matèria orgànica i els nutrients contaminants de l'aigua residual.

- Un decantador secundari addicional: es produeix una separació entre l'aigua tractada, que queda en la superifíce, i el fang, que es deposita en el fons.

- Un nou tractament terciari: consisteix en dues etapes, filtració i desinfecció. La filtració s'aconsegueix mitjançant filtres tèxtils submergits, eliminant els últims xicotets residus sòlids. La desinfecció s'aconsegueix mitjançant la radiació ultraviolada emesa per uns llums, eliminant els virus i bacteris més resistents. Aquest tractament permet la reutilització de l'aigua depurada.

També s'ha executat una nova línia de fangs amb una etapa de deshidratació reformada, un nou edifici de control, nous sistemes de desodoració i s'ha adaptat una de les antigues llacunes com a tanc de laminació de cabals.

A més, en l'espai on existia una de les antigues llacunes, s'ha executat una instal·lació fotovoltaica que permet en gran manera l'autoproveïment energètic de la planta.

Quins objectius s'han aconseguit?

L'objectiu principal de l'actuació consistia en la millora de la qualitat de l'aigua tractada. Gràcies a la reforma realitzada, i especialment a través del nou tractament terciari, s'ha aconseguit obtindre una qualitat tal que permet l'abocament de l'aigua a zona sensible (Séquia del Rei) o fins i tot la reutilització d'aqueix aigua per a reg.

A més d'haver aconseguit l'objectiu principal, s'han aconseguit altres addicionals:

 - El cabal de tractament s'ha incrementat en 2.000 metres cúbics diaris, fins als 9.931 metres cúbics diaris totals, donant servei a 57.931 habitants equivalents (particulars més negocis dels municipis servits).

 - S'ha reduït la petjada de carboni de l'estació gràcies a l'autoproveïment energètic que proporciona el parc solar i a la millora de l'eficiència dels nous equips instal·lats.

 - S'ha aprofundit en l'economia circular de la planta, ja que els llots resultants del procés de depuració es reaprofiten en agricultura i l'aigua tractada és apta per a la seua reutilització en reg.


Veure en Google Maps

 

Expedients de contractació

Comunicació