Codigestió de subproductes

Aquelles activitats industrials que generen subproductes o residus no perillosos amb elevada concentració de matèria orgànica poden realitzar el seu tractament en determinades depuradores de la Comunitat Valenciana sense cap cost, sempre que disposen d'un potencial mínim per a la generació de biogàs en els digestors anaerobis d'estes.

Totes les descàrregues directes de subproductes d'origen industrial que s'efectuen en qualsevol de les EDAR públiques de la Comunitat Valenciana habilitades amb este fi hauran d'obtindre prèviament la corresponent autorització de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR).

Sol·licitud de Codigestió de subproductes en EDAR

Hauran de realitzar la corresponent sol'licitud tant els titulars de les activitats generadores del subproducte, com de les entitats i empreses encarregades del seu transport fins a l'EDAR.

Part de recepció de subproductes

A l'efecte de certificar l'origen i destí dels subproductes, cada vegada que es realitze un enviament a una EDAR, haurà d'omplir-se el corresponent Part de recepció de subproductes, indicant-hi les dades del productor, característiques de l'enviament i les dades del transportista encarregat de l?entrega en la planta, on se?n certificarà l'entrada.