Assecats tèrmics

Assecats tèrmics

Sanejament d'Aigües està promovent la construcció d'instal·lacions d'assecat tèrmic de fangs en les quals, per mitjà de l'aportació d'energia tèrmica per a evaporar l'aigua que contenen, s'aconseguixen els efectes següents:

  • Reducció del volum de fangs generat.
  • Valoració del subproducte generat.
  • Reducció dels costos de gestió dels fangs.
  • Minimització de l'impacte ambiental.

 

En l'actualitat, a la Comunitat Valenciana estan en servici els següents assecats tèrmics:
 

Instal.lació Capacitat de tractament(kgMH/h) Capacitat d´evaporació(l/h)
Ibi   700 500
Quart-Benager  5.300 4.000
Cemex-Alicante 7.600 5.812