Supervisió i control de les instal·lacions

supervision-epsar

Sanejament d'Aigües ve desenvolupant des de l'any 1993 labors de control i vigilància a través d'empreses especialitzades que desenvolupen bàsicament els treballs següents:

  1. - Control analític, a fi de verificar el compliment de la normativa vigent.
  2. - Control dels residus generats.
  3. - Anàlisi estructural i funcional de les instal·lacions.
  4. - Supervisió dels treballs realitzats per les empreses explotadores.
  5. - Supervisió dels costos d'explotació.

El desenvolupament d'estos treballs ens permet:

  1. - Garantir la correcta gestió i explotació de les instal·lacions.
  2. - Optimitzar el seu funcionament.
  3. - Reduir els temps de resposta per a la resolució d'incidències i avaries.
  4. - Optimitzar els servicis prestats de cara al ciutadà i al medi ambient.