Entitat de Sanejament d' Aigües

epsar

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (abreujadament l'Entitat de Sanejament d'Aigües) es va crear per la Llei 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 de març, com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, i plena capacitat pública i privada.

La seua relació amb la Generalitat es realitza a través de la Conselleria a la qual a cada moment estiga adscrita. Actualment, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a través de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori, en virtud del Decret 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la citada Conselleria en els termes establits en la Llei 2/1992, y el Decret 170/1992.