Organigrama

 

La plantilla de personal de l'Entitat a data 31 de desembre del 2021 està format per 48 persones (28 dones i 20 homes). Per categories la distribució és de 29 tècnics superiors, 4 tècnics de grau mitjà i 15 administratius.

El següent gràfic mostra la seua evolució durant els últims anys.