Organigrama

 

La plantilla de personal de l'Entitat a data 31 de desembre del 2022 està format per 47 persones (26 dones i 21 homes). Per categories la distribució és de 30 tècnics superiors, 4 tècnics de grau mitjà i 13 administratius.

Organigrama_2022

 

El següent gràfic mostra la seua evolució durant els últims anys.

Evolucio_del_personal