Termes d' ús

CONDICIONS I TERMES D' ÚS DEL LLOC WEB DE EPSAR

1. GENERALS L' Usuari s' obliga, en la utilització del lloc web de EPSAR a:

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d' ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del lloc web de EPSAR, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateix EPSAR als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per a l'accés als distints serveis oferits en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessen derivar-se d' un ús indegut dels mateixos.

EPSAR podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions que, si escau, s'incloguen, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat de que puguen ser conegudes pels Usuaris.